Medemus kommer från det latinska och betyder „vi läker“. På min mottagning står patienten och hens individuella behov i centrum. För mig är det viktigt att kunna erjuda ett personligt och professionellt omhändertagande. Genom ett nära samarbete med erfarna och kompetenta psykologer och psykoterapeuter erbjuder min mottagning individuella behandlingar med kontinuitet och korta väntetider.

Vi behandlar

Depression

Depression kan anses som en långdragen förändring i sinnesstämningen. Den drabbade lider av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg. Tillfällig nedstämdhet är en ofrånkomlig del av människans liv som svar på livets påfrestningar som tex efter förlust av en närstående person. I en del fall blir nedstämdheten dock allvarligare och längre, detta även utan att det finns en utlösande faktor eller att den utlösande faktorn inte står i rimlig proportion till stämningsläget.  Vid sådana  tillfällen pratar man om en depressionssjukdom. Skillnaden mellan de två tillstånden kräver noggrann kliniks bedömning.

Psykisk ohälsa bland kvinnor

Allt fler kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. De vanligaste besvären är depression, ångest, sömnbesvär och utmattningssymtom.

Ångesttillstånd

Ångest är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädsla, nervositet eller oro, vare sig det är situationsbetingat eller inte, men som inte beror på ett faktiskt hot eller en överhängande fara.

Sömnbesvär

Sömnstörningar är problem som är relaterade till sömnen, till exempel sömnlöshet, sömnapné, mardrömmar, mm. Sömnstörningar är ett symtom som kan ha organiska eller psykiska orsaker och skall utvärderas.

Stressrelaterade besvär

Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar. Stress kan definieras som mental överansträngning.

Sexuella besvär

Sexuella problem har ofta psykiska orsaker. T.ex. är bristande lust ett vanligt symtom vid depression.

Psykiska problem hos äldre

Psykisk ohälsa är en av våra största folksjukdomar. Idag lider många äldre personer av psykisk ohälsa. De vanligaste sjukdomar är depression och ångestsjukdomar.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

Boka tid:
031-3810708
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Uteblivet besök, samt avbokning mindre än 24 timmar innan besökstiden, debiteras med 1800:-


Powered by: Aveny Production