neuropsykiatriska utredningar

Utredningar genomförs när det finns misstanke om  neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, ADD eller autismspektrumstörningar.

Vid utredningarna  samarbetar jag med psykologen Mikael Skogsmo. Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer.

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal hos läkare Manuela Scheidenberger där du får fylla i ett beteende - och symptomskattningsformulär för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning inte görs i onödan som kostar både tid och pengar.

Testningen och utredningen påbörjas sedan hos psykolog Mikael Skogsmo med en djupintervju med dig samt med en eller flera anhöriga, vanligtvis föräldrar. Detta för att kartlägga ditt liv, hur det har fungerat i uppväxten och i skolan. Därefter får du genomföra olika kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration mm. När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet och då även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information.

Teatergatan 19
411 35 Göteborg

Boka tid:
031-3810708
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Uteblivet besök, samt avbokning mindre än 24 timmar innan besökstiden, debiteras med 1800:-


Powered by: Aveny Production